POSKYTUJEME PRÁVNE PORADENSTVO

 zamerané na individuálny prístup, diskrétnosť, rýchlosť a efektivitu

RIEŠENIE PRÁVNYCH PROBLÉMOV VO VECIACH MAJETKU, PODNIKANIA, RODINY

Založenie firmy, dlhy, rozvod a starostlivosť o maloletých, vyporiadanie majetku, pozemky, byty a nebytové priestory, porušenie práv, ochrana spotrebiteľa ...

Viac

SÚDNE A MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOROV

Pomôžeme s riešením Vášho sporu dohodou všade tam, kde je to možné. Kde dohoda možná nie je, zastúpime Vás pred súdom alebo navrhneme iné optimálne riešenie ...

Viac

VYPRACÚVANIE ZMLÚV, ŽALÔB A PODANÍ, PRÁVNE ROZBORY, ANALÝZY A STANOVISKÁ 

Zmluvy, dohody a ich revízie, zápisnice, žaloby, návrhy a podania na súd, právne rozbory a stanoviská vo všetkých oblastiach práva ...

Viac

Igazova bocny text