PRÁVNE PORADENSTVO

 zamerané na individuálny prístup, diskrétnosť, rýchlosť a efektivitu

Riešenie právných problémov vo veciach podnikania, majetku, rodiny

Založenie firmy, dlhy, rozvod a starostlivosť o maloletých, vyporiadanie majetku, pozemky, byty a nebytové priestory, náhrada škody, ochrana spotrebiteľa ...

Viac

Súdne a mimosúdne riešenie sporov

Pomôžeme s riešením Vášho sporu dohodou všade tam, kde je to možné. Kde dohoda možná nie je, zastúpime Vás pred súdom alebo navrhneme iné optimálne riešenie ...

Viac

Vypracúvanie zmlúv, žalôb a podaní, právne analýzy, rozbory a stanoviská 

Zmluvy, dohody a ich revízie, zápisnice, žaloby, návrhy a podania na súd, právne rozbory a stanoviská vo všetkých oblastiach práva ...

Viac

Igazova bocny text