Advokáti

V našej kancelárii pôsobia traja skúsení advokáti, členovia Slovenskej advokátskej komory (SAK)

JUDr. Ivana Igazová

advokátka

zapísaná v Slovenskej advokátskej komore (SAK) od roku 2009, predtým pôsobiaca na právnych oddeleniach viacerých nadnárodných spoločností s viac ako 10 ročnou praxou advokáta pri zastupovaní v konaniach pred súdom a pri mimosúdnom riešení sporov.

IMG_20190409_1833471.jpg

JUDr. Gabriela Igazová

advokátka

zapísaná v Slovenskej advokátskej komore (SAK) od roku 1993 s rozsiahlymi skúsenosťami advokáta obohatenými o prax získanú na vedúcich pozíciách v štátnych organizáciách a inštitúciách rozličnej pôsobnosti. 

LOGO latest.png

JUDr. Jana Igazová

advokátka

zapísaná v Slovenskej advokátskej komore (SAK) od roku 2013 aktuálne s pozastaveným výkonom advokácie z dôvodu pôsobenia v orgáne správy súdnictva kreovanom Ústavou SR. 

LOGO latest.png 

Igazova bocny text