imagetools0.jpg  

JUDr. Ivana Igazová

advokátka - konateľka advokátskej kancelárie, zapísaná v Slovenskej advokátskej komore (SAK) od roku 2009 s takmer 15 ročnou praxou v advokácii pri zastupovaní klientov v konaniach pred súdom a pri mimosúdnom riešení sporov. Komunikuje plynule v anglickom a nemeckom jazyku.

Advokát - partner v združení advokátov Snímka obrazovky 2023-12-27 o 20.05.52.png

Senior Counsel (Bratislava) v Snímka obrazovky 2023-12-27 o 20.10.45.png

JUDr. Gabriela Igazová

advokát od roku 1993, v súčasnosti externý konzultant s rozsiahlymi skúsenosťami advokáta obohatenými o prax získanú na vedúcich pozíciách v štátnych organizáciách rozličnej pôsobnosti. 

JUDr. Jana Igazová

advokátka zapísaná v Slovenskej advokátskej komore (SAK) od roku 2013 aktuálne s pozastaveným výkonom advokácie z dôvodu pôsobenia v orgáne správy súdnictva kreovanom Ústavou SR. Komunikuje v anglickom jazyku.

 

Igazova bocny text