Právne poradenstvo formou jednorazových konzultácií (osobné, telefonické, e-mailové, online konferencie) aj komplexné zastupovanie klienta na súdoch všetkých inštancií vrátane Najvyššieho súdu SR a Ústavného súdu SR, voči štátnym orgánom a pri rokovaniach s protistranou.

Najčastejšie žaloby a podania na súd

Najčastejšie zmluvy a právne dokumenty

Igazova bocny text