Advokátska kancelária bola založená v roku 2004 a aktuálne v rámci nej spolupracujú traja skúsení advokáti vykonávajúci povolanie advokáta samostatne.

Poskytujeme klientom rýchly a profesionálny servis so zameraním na indivudálny prístup, diskrétnosť a efektivitu.

Samozrejmosťou je ochrana dôverných informácií, komunikácia v anglickom a nemeckom jazyku aj používanie elektronických prostriedkov (zaručený elektronický podpis), čím klientovi výrazne šetríme čas a najmä peniaze.

 

  

 


 "Efektívnosť, asertivita, skúsenosti a pripravenosť vyriešiť Váš problém v súdnej sieni aj mimo nej."   

  

ADVOKÁTSKAKANCELÁRIAIGAZOVÁ

 

 

 

IGAZOVÁ

A D V O K Á T S K A K A N C E L Á R I A

O Nás
Advokátska kancelária, Mýtna 11, 811 07, Bratislava 02/524 91 821