ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA BOLA ZALOŽENÁ V ROKU 2004 V BRATISLAVE. POSKYTUJEME PRÁVNE PORADENSTVO ZAMERANÉ NA INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP, ABSOLÚTNU DISKRÉTNOSŤ, RÝCHLOSŤ A EFEKTIVITU. SAMOZREJMOSŤOU JE PRE NÁS DÔSLEDNÁ OCHRANA DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ A KOMUNIKÁCIA V ANGLICKOM, NEMECKOM A RUSKOM JAZYKU.

ZASTUPOVANIE PRI SÚDNOM AJ MIMOSÚDNOM RIEŠENÍ SPOROV

PRÁVNE PORADENSTVO PRI RIEŠENÍ ŽIVOTNÝCH SITUÁCIÍ OHĽADOM PODNIKANIA, ZAMESTNANIA, MAJETKU ALEBO  OSOBNÉHO STAVU

VYPRACÚVANIE A REVÍZIA ZMLÚV A DOKUMENTOV

PRÁVNE ANALÝZY, ROZBORY, STANOVISKÁ


Igazova bocny text