Ako advokáti sme povinní využiť všetky dostupné prostriedky v medziach zákona na ochranu záujmov klienta a pre prípad škody spôsobenej výkonom povolania sme poistení. Je vždy len na dohode advokáta a klienta, aký druh odmeny si vzhľadom na povahu veci a možnosti klienta dohodnú.

Vstupná 15 minútová konzultácia je zdarma. Mnohokrát sa podarí nasmerovať klienta na správne riešenie už na prvom stretnutí.

Igazova bocny text