AKO ADVOKÁTI SME POVINNÍ VYUŽIŤ VŠETKY DOSTUPNÉ PROSTRIEDKY V MEDZIACH ZÁKONA NA OCHRANU ZÁUJMOV KLIENTA A PRE PRÍPAD ŠKODY SPÔSOBENEJ VÝKONOM POVOLANIA SME POISTENÍ. JE VŽDY LEN NA DOHODE ADVOKÁTA A KLIENTA, AKÝ DRUH ODMENY SI VZHĽADOM NA POVAHU VECI A MOŽNOSTI KLIENTA DOHODNÚ.

VSTUPNÁ 15 MINÚTOVÁ KONZULTÁCIA JE ZDARMA. ČASTO SA PODARÍ NASMEROVAŤ KLIENTA NA SPRÁVNE RIEŠENIE UŽ NA PRVOM STRETNUTÍ.


Igazova bocny text