JUDr. Ivana Igazová po absolvovaní Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave titulom Magister práv (Mgr.) obhájila rigoróznu prácu a získala titul Doktor práv (JUDr.). Od roku 2009 je po úspešnom zložení advokátskych skúšok členom Slovenskej advokátskej komory. Profesionálnu prax v trvaní 10 rokov získala ako právnik vo viacerých slovenských a zahraničných spoločnostiach pôsobiacich napr. v oblasti telekomunikácií a automobilového priemyslu, neskôr pôsobila ako advokátsky koncipient a od roku 2009 je advokátkou a spolupracujúcim členom advokátskej kancelárie.

Právne poradenstvo poskytuje aj v anglickom a nemeckom jazyku, dohovorí sa španielsky a rusky.

Momentálne sa venuje prípadom z oblasti občianskeho, obchodného práva a práva obchodných spoločností, občianskeho súdneho konania, stavebného a developerského práva, komunálneho práva (obce a VÚC), problematike vlastníctva bytov, správneho práva a správneho súdnictva, ústavného, trestného, pracovného a rodinného práva.

Igazova bocny text