JUDr. Gabriela Igazová po skončení štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave pracovala dlhý čas ako podnikový právnik v štátnom podniku zaoberajúcom sa pôdohospodárstvom. Neskôr pôsobila v štátnej správe ako vedúca odboru pozemkového, kde viedla tím zamestnancov. V roku 1992 zložila advokátske skúšky a od roku 2004 pôsobí ako advokátka zapísaná v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory.

Dohovorí sa nemecky a rusky.

Momentálne sa venuje prípadom najmä z oblasti správneho práva a správneho súdnictva, pozemkového práva, reštitúcií, problematike pozemkových spoločenstiev a vyporiadavania záhradkových osád, občianskeho práva a ústavného práva.

Igazova bocny text