ZASTUPOVANIE PRI SÚDNOM AJ MIMOSÚDNOM RIEŠENÍ SPOROV 

PRÁVNE PORADENSTVO PRI RIEŠENÍ ŽIVOTNÝCH SITUÁCIÍ TÝKAJÚCICH SA PODNIKANIA, ZAMESTNANIA, MAJETKU ALEBO  OSOBNÉHO STAVU

VYPRACÚVANIE A PRIPOMIENKOVANIE ZMLÚV A DOKUMENTOV

KOMPLEXNÉ PRÁVNE PORADENSTVO VO VŠETKÝCH OBLASTIACH PRÁVA

PRÁVNE ANALÝZY, ROZBORY, STANOVISKÁ 

Igazova bocny text