AKO ADVOKÁTI SME POVINNÍ VYUŽIŤ VŠETKY DOSTUPNÉ PROSTRIEDKY V MEDZIACH ZÁKONA NA OCHRANU ZÁUJMOV KLIENTA. 

PRE PRÍPAD ŠKODY SPÔSOBENEJ VÝKONOM POVOLANIA SME POISTENÍ. 

VŽDY JE LEN NA DOHODE ADVOKÁTA A KLIENTA, AKÝ DRUH ODMENY SI VZHĽADOM NA POVAHU VECI A MOŽNOSTI KLIENTA DOHODNÚ.

 ČASTO SA PODARÍ NASMEROVAŤ KLIENTA NA SPRÁVNE RIEŠENIE UŽ NA PRVOM STRETNUTÍ.


Igazova bocny text